Добавить приложение "Inacsy" на главный экран

Для того, щоб створити нову групу або знайти вже створені, потрібно:

Вибрати інтерес

Натисніть на галочку і у спливаючому вікні виберете цікаву для вас тему

Вибрати локацію

Тим же способом виберіть зону локації, до якої буде прив'язаний Ваш інтерес. Наприклад, Вашим інтересом є футбол. Ви можете створювати або вибирати групу футболу на рівні країни, області, району, міста, вулиці чи конкретного будинку.

Визначившись з локацією, натисніть на стрілочку і перейдіть до відповідної групи.

Угода користувача

Дата набуття чинності - 25 квітня 2022 року
 
Посилання на документ - https://inacsy.com/rules.html
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сайт inacsy.com або «Інтерактивна система комунікацій» (далі «Інформаційна система») – це інформаційний сервіс, пов'язаний з ним Веб-сайт та/або інше програмне забезпечення, що разом та/або окремо надають Користувачам можливість отримувати доступ до функцій Інформаційної системи.
Інформаційна система через набір вбудованих функцій забезпечує Користувачам можливість взаємодіяти між собою. Набір доступних для Користувачів функцій може змінюватись за рішенням правовласника Інформаційної системи.
Деякі функції Інформаційної системи можуть бути доступними лише окремим категоріям Користувачів, наприклад Користувачам, які надають послуги через Інформаційну систему та/або з використанням вбудованих засобів Інформаційної системи. Доступ до Інформаційної системи реалізується через Веб-сайт https://inacsy.com/.
Веб-сайт – Інтернет-ресурс з доменною адресою https://inacsy.com/, включаючи всі сабдомени та/або сторінки Веб-сайту https://inacsy.com/.
Правовласник (Власник) – юридична особа, ТОВ «ІНАКСИКОМ» який володіє відповідними правами на об’єкти права інтелектуальної власності – Веб-сайт та/або Інформаційну систему.
Адміністрація – особа (особи), уповноважені Власником на здійснення управління Веб-сайтом та/або Інформаційною системою, а також вчинення інших дій, пов'язаних з адмініструванням Веб-сайту та/або Інформаційної системи.
Відвідувач Веб-сайту (Відвідувач) – фізична особа, яка відвідувала Веб-сайт, переглянула хоча б одну сторінку Веб-сайту. Відвідувач може переглядати інформацію на Веб-сайті, що призначена для попереднього ознайомлення з функціональними можливостями Інформаційної системи.
Користувач – особа, яка зареєструвалась в Інформаційній системі та/або користується Інформаційною системою та/або її функціями та має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цієї Угоди.
Інформаційний матеріал – фото/відео/аудіо/текстовий контент інформаційного призначення, який розміщується та/або транслюється (передається, у тому числі у реальному часі) засобами Веб-сайту та/або Інформаційної системи.
Обліковий запис – запис, що містить відомості, які користувач повідомляє про себе під час реєстрації засобами Веб-сайту (Інформаційної системи) та/або під час використання Інформаційної системи (її функцій). Містить відомості, необхідні для авторизації користувача при підключенні до системи, та/або відомості, необхідні для належної реалізації функцій Інформаційної системи.
Реєстрація – процедура створення облікового запису.
Особистий кабінет (профіль користувача) – це захищена частина Інформаційної системи, в якій Користувач може отримувати різні відомості системи, довідкову інформацію, здійснювати налаштування функцій Інформаційної системи тощо.
Угода (Умови використання або Умови використання inacsy.com) – угода, адресована будь-якій особі, є офіційною, публічною офертою, носить характер публічного договору та відповідно до статті 633 ЦК України має відповідну юридичну силу. Угода (Умови використання) регулює порядок використання можливостей, ресурсів і сервісів Веб-сайту (Інформаційної системи), наданих Правовласником та/або Адміністрацією.
 
2. ПРЕДМЕТ УГОДИ З КОРИСТУВАЧЕМ
2.1. Ця Угода укладається між Юридичною особою - ТОВ «ІНАКСИКОМ», яка надає доступ до Інформаційної системи і фізичною особою, яка належним чином зареєструвалася в Інформаційній системі та/або використовує її функції.
2.2. Угода є Договором публічної оферти та відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України умови цієї публічної оферти однакові для всіх Користувачів. Приєднання до Угоди є повною, безумовною і добровільною відповіддю про беззаперечне прийняття (акцепт) умов і положень цієї публічної оферти.
2.3. Згода користувача та беззаперечне прийняття (акцепт) користувачем умов і положень цієї угоди підтверджується (виражається) фактом використання користувачем Веб-сайту та/або фактом заповнення (внесення) користувачем даних до будь-яких форм реєстрації, вбудованих в структуру Веб-сайту. Таким чином, Користувач дає свою однозначну згоду з усіма умовами цієї Угоди.
2.4. На умовах цієї Угоди та відповідно до цієї Угоди, Адміністрація надає Користувачам право користування Інформаційною системою, вбудованими модулями Інформаційної системи і відповідними функціями.
 
3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
3.1. Для того щоб користуватися ресурсами, сервісами, можливостями Інформаційної системи, користувачеві необхідно спочатку надати свою згоду з умовами даної Угоди. Користувач не має права користуватися Інформаційною системою, якщо він не прийняв умови Угоди.
3.2. Відвідувач не має права користуватися Інформаційною системою та не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг віку, встановленого законодавством для укладення подібних угод, або не виконав інших умов для укладення подібних угод, передбачених законодавством.
3.3. Перед використанням Інформаційної системи, при реєстрації, користувачі зобов'язані ввести (надати) у відповідній формі реєстрації відомості, надання яких передбачено положеннями нашої ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
3.4. Для отримання права використовувати функції Інформаційної системи, Користувачу слід заповнити всі дані згідно нашої ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ (посилання, за наявності такого, наведено у пункті 3.3.), уважно ознайомитись з положеннями ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та прийняти її умови, а також виконати інші дії, передбачені цією Угодою.
3.5. Користувач зобов'язується вносити відповідні зміни при кожній зміні реєстраційних даних.
3.6. Недостатність реєстраційних відомостей, передбачених положеннями нашої ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, призводить до неповного за функціоналом використання Інформаційної системи. Доступ до функцій Інформаційної системи для Користувачів, зареєстрованих з неповними або помилковими особистими даними, є обмеженою в рамках наданих відомостей.
3.7. Користувач в момент реєстрації висловлює свою згоду:
3.7.1. На розміщення інформації про свої персональні дані в Інформаційній системі в обсязі, передбаченому ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
3.7.2. На обробку своїх персональних даних, відповідно до цілей, зазначених в ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
3.7.3. На використання персональних даних, для розрахунків в межах існуючих сервісів Інформаційної системи, згідно умов цієї Угоди і ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. Також Користувач в момент реєстрації висловлює свою згоду на доступ інших Користувачів та третіх осіб до своїх персональних даних в порядку, передбаченому цією Угодою та/або зазначеному у ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. Всі особисті дані, зазначені користувачем, охороняються відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.
3.8. Адміністрація має право призупинити доступ Користувача до особистого кабінету та/або сервісів/функцій Інформаційної системи і запитати у Користувача відсутні дані та/або документи.
3.9. Дані, що вносяться Користувачами при реєстрації, використовуються для реалізації функцій Інформаційної системи та взаємодії з Користувачами, а також для інших цілей вказаних у нашій ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
3.10. Видалення Облікового запису Користувача проводиться у такому порядку:
3.10.1. Користувачі видаляють свої облікові записи самостійно засобами Інформаційної системи та/або шляхом направлення письмового запиту про видалення облікового запису Адміністрації.
3.11. Один Користувач може мати тільки один обліковий запис. Ідентифікація Користувача здійснюється за реєстраційними даними в Інформаційній системі та електронною поштою.
3.12. Користувач може відправити запит на видалення своїх особистих даних з бази даних користувачів Інформаційної системи. Видалення особистих даних з бази даних проводиться на підставі листа, відправленого на e-mail Адміністрації. Адміністрація може відмовити у видаленні даних відповідно до цієї Угоди (наприклад, у разі наявності обґрунтованих сумнівів у тому, що запит на видалення направлено користувачем, який зареєстрував обліковий запис в Інформаційній системі).
3.13. Адміністрація зберігає за собою право у будь-який момент і час від часу модифікувати Інформаційну систему, її складові та функції, частково або повністю, не надсилаючи вам попереднього повідомлення. Ми не несемо відповідальності перед вами або перед третіми особами за будь-які зміни, призупинення чи припинення доступу до Сервісу, або за втрату пов'язаної з цим інформації.
3.14. Ми не покладаємо і не беремо ні за яких умов відповідальність за прямі або непрямі збитки, упущену вигоду, неотриманий прибуток, неповернені борги, невиконані зобов'язання, що виникли внаслідок або у зв'язку з вашим доступом до контенту Веб-сайту, неможливості доступу до Сервісу та використання розміщених на Веб-сайте матеріалів. Будь-які матеріали, які ви використовуєте на цьому Веб-сайті, ви використовуєте на свою відповідальність. За жодних обставин і умов наша відповідальність за всі збитки, втрати та відповідальність, що випливає з договірних та інших відносин, правопорушень, протиправних дій, бездіяльності, недбалості, не може бути вищою від суми оплати за доступ до послуг Сервісу.
 
4. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ (ПРАВА КОРИСТУВАННЯ КОНТЕНТОМ)
4.1. Використовувати можливості (всі реалізовані можливості) та/або інтерактивні ресурси Інформаційної системи можуть тільки зареєстровані Користувачі.
4.2. Користувач має право використовувати ресурси Інформаційної системи законними способами, що не суперечать основному призначенню Інформаційної системи.
4.3. Права інтелектуальної власності на архітектуру Інформаційної системи, запропоновані сервіси, встановлені алгоритми, розроблені інформаційні системи належать Правовласнику.
4.4. Копіювання матеріалів Інформаційної системи дозволяється зареєстрованими користувачами для поширення інформації або для втілення напрацьованих рішень у реальне життя.
4.5. Допускається повне цитування матеріалів Інформаційної системи на регулярній основі (з метою популяризації Інформаційної системи) з обов'язковим посиланням на Веб-сайт Інформаційної системи.
4.6. Всі назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників. У матеріалах Інформаційної системи можуть не використовуються значки ® і/або ™ для їх позначення, що не впливає на обсяг прав Правовласника та їх належний захист.
 
5. ВЗАЄМОДІЯ З СЕРВІСАМИ І ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТРЕТІХ ОСІБ
5.1. Веб-сайт та Інформаційна система можуть містити посилання на веб-сайти та/або програмні додатки, які належать або керуються іншими особами ніж Правовласник або Адміністрація (треті особи). Правовласник та Адміністрація не контролює веб-сайти та/або додатки та/або сервіси третіх осіб і не несуть відповідальності за їх вміст, функції, політику конфіденційності, а також пов’язані з ними послуги.
5.2. Ви визнаєте та погоджуєтесь з тим, що Правовласник та Адміністрація не несуть відповідальність, прямо чи опосередковано, за будь-які збитки, спричинені внаслідок використання або у зв’язку з використанням служб, сервісів, послуг третіх осіб, посилання на які, доступні або можуть бути доступні через Веб-сайт та/або Інформаційну систему. Наполегливо радимо ознайомитись з умовами використання та політикою конфіденційності будь-яких веб-сайтів, додатків або служб третіх осіб, які ви відвідуєте та використовуєте.
 
6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
6.1. Інформаційна система надає Користувачу можливість використовувати функції, які задекларовані Правовласником та реалізовані в інформаційній системі. Користувачу надається така можливість тільки за умови фактичної реалізації задекларованих функцій Інформаційної системи.
6.2. Правовласник та Адміністрація не несуть будь-яку відповідальність за тимчасову та/або постійну відсутність можливості використовувати задекларовану функцію (функції) Інформаційної системи. Користувач погоджується з такою умовою та використовує Інформаційну систему з всіма застереженнями, які передбачені цією Угодою.
6.3. Користувачу забороняється використовувати Інформаційну систему не за її цільовим (функціональним) призначенням та/або для здійснення та/або для сприяння здійсненню будь-якої незаконної діяльності.
 
7. РОЛЬ АДМІНІСТРАЦІЇ
7.1. Адміністрація не несе відповідальності за дії користувача, у тому числі за дії користувача пов’язані з використанням можливостей і функцій інформаційної системи.
7.2. Адміністрація залишає за собою право видаляти інформацію (коментарі), яка внесена Користувачем з використанням Інформаційної системи, якщо така інформація та/або її поширення не узгоджуються з умовами цієї Угоди та/або приписами чинного законодавства.
7.3. Адміністрація може заблокувати обліковий запис Користувача з наступних причин:
7.3.1. Систематичне порушення правил цієї Угоди.
7.3.2. Дії, що розглядаються Адміністрацією як обман, шахрайство і введення в оману користувачів та/або Адміністрації.
7.3.3. Дії, які носять протиправний характер та/або можуть завдати шкоду Правовласнику, Адміністрації, іншим Користувачам та/або третім особам.
7.4. Відновлення облікового запису можливе тільки в разі повідомлення Адміністрації та прийняття Адміністрацією відповідного рішення.
7.5. Адміністрація залишає за собою право блокування облікового запису Користувача, дії якого ображають співробітників Адміністрації, а також можуть нести шкоду або паплюжать добре ім'я Правовласника, а також з інших причин, які на думку Адміністрації, завдають шкоди Правовласнику.
 
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
8.1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ Інформаційної системи та Веб-сайту визначена у Додатку до цієї Угоди, який є її невід'ємною частиною. Користувач дає свою згоду на прийняття цієї Угоди та Додатків до неї, і погоджується з тим, яким чином Адміністрація визначає порядок збору, зберігання і обробки персональних даних.
 
9. КОМЕНТУВАННЯ ТА КОМЕНТАРІ, РОЗМІЩЕННЯ ЯКИХ ЗАБОРОНЕНО
9.1. Користувач має можливість розмістити свій коментар (коментарі) стосовно Інформаційних матеріалів інших Користувачів.
9.2. Користувачам забороняється розміщувати коментарі з ознаками «спаму», коментарі агресивного характеру та/або коментарі, що ображають інших Користувачі та/або будь-яких третіх осіб.
9.2. Користувачам забороняється розміщувати засобами Інформаційної системи будь-які повідомлення та/або коментарі, які за своїм змістом порушують та/або можуть порушувати приписи чинного законодавства України.
9.2. Користувачам також забороняється розміщувати засобами Інформаційної системи коментарі та/або повідомлення, які не пов’язані зі призначенням Інформаційної системи.
 
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ
10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Користувач несе відповідальність за достовірність та відповідність чинному законодавству України відомостей, які надаються ним Адміністрації під час реєстрації.
10.3. Адміністрація не несе відповідальності за перерви в роботі Інформаційної системи, викликані технічними перебоями в роботі устаткування та/або програмного забезпечення. Разом з тим, Адміністрація зобов’язується приймати всі розумні заходи для запобігання виникненню таких перебоїв.
10.4. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені Користувачами або третіми особами, а також за упущену вигоду, що мала місце в результаті роботи Інформаційної системи.
10.5. Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність (а також з тим, що Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами) за будь-яке порушення Користувачами своїх зобов'язань, встановлених цією Угодою, а також за всі можливі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки або шкоду, які може понести Адміністрація).
10.6. Веб-сайт та Інформаційна система може містити посилання на інші сайти, які не керуються нами. Ми не відповідаємо за їх зміст. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності кожного сайту, який ви відвідуєте.
 
11. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
11.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент натискання Користувачем кнопки «Реєстрація» або «Зареєструватися» («Log in», «увійти» або іншої кнопки з аналогічним призначенням), розташованої на Веб-сайті та/або засобами користувацького інтерфейсу Інформаційної системи. Такою дією, Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди.
11.1.1. У будь-якому випадку, заповнюючи форму реєстрації на Веб-сайті та/або в Інформаційній системі, Користувач автоматично приймає умови цієї Угоди.
11.2. Адміністрація має право в односторонньому порядку і в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди шляхом розміщення її нової версії на Веб-сайті та/або в користувацькій оболонці (засобами користувацького інтерфейсу) Інформаційної системи.
11.3. Користувач в свою чергу зобов'язується систематично знайомитись з актуальною редакцією цієї Угоди, розміщеної на Веб-сайті та/або за допомогою засобів користувацького інтерфейсу Інформаційної системи, включаючи інформацію щодо внесення змін до цієї Угоди. Якщо Адміністрацією прямо не буде вказано інше, нова редакція Угоди і Додатків до неї набуває чинності з моменту їх розміщення на Веб-сайті та/або за допомогою засобів користувацького інтерфейсу Інформаційної системи.
11.4. У разі незгоди з новою редакцією Угоди Користувач має право припинити користуватися Веб-сайтом та Інформаційною системою.
 
12. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ
12.1. Користувач може у будь-який момент припинити Угоду з Адміністрацією, використовуючи відповідну процедуру видалення даних і припинивши користуватися Веб-сайтом та Інформаційною системою. При цьому, Користувачу не повертається оплата, проведена Користувачем за право доступу до Інформаційної системи та/або відповідних Інформаційних матеріалів.
12.2. Припинення угоди з боку Адміністрації може мати місце у випадках:
12.2.1. Порушення Користувачем положень цієї Угоди, нанесення шкоди іншим Користувачам, Адміністрації або Правовласнику.
12.2.2. Вчинення дій, які суперечать іншим правилам користування Інформаційної системи, які розміщені та доступні користувачам через наш Веб-сайт.
12.2.3. Блокування облікового запису Користувача з причин, вказаних у п. 7.3. цієї Угоди.
 
13. ЗАКОНОДАВСТВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13.1. Діяльність Адміністрації здійснюється відповідно до законодавства України. Всі суперечки, пов'язані з дією цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення переговорів. Якщо в зазначений спосіб спір вирішити неможливо, то він підлягає подальшому розгляду в судах України.
13.2. Ми не заявляємо і не гарантуємо, що цей Сервіс буде відповідати вашим вимогам та очікуванням. Відповідно до цих правил, ви можете користуватися цим Сервісом та розміщеною на Веб-сайті інформацією лише з інформаційно-розважальними особистими цілями, що виключають комерці
йну діяльність. Ви погоджуєтесь не перешкоджати нормальному функціонуванню та не порушувати роботу Сервісу, не порушувати права третіх осіб або перешкоджати використанню Сервісу іншими користувачами.
13.3. Визнання в судовому порядку недійсними окремих положень цієї Угоди не тягне за собою недійсність угоди в цілому.
 
14. ДОДАТКИ
14.1. Дана Угода містить наступні додатки, які є її невід'ємною частиною (а також самостійними юридичними документами): Згода на обробку персональних даних та інші положення про обробку персональних даних користувачів – ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
14.2. Використовуючи Веб-сайт та/або Інформаційну систему, Ви зобов'язані ознайомитися і погодитися з усіма умовами ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
 
15. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
15.1. Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо даної Угоди, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти – support@inacsy.com

Інтерес

Суспільні інтереси
Триває завантаження...

Відправити заявку на додавання інтересу

Локація